Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín,
příspěvková organizace
Karlova 1700
407 47 Varnsdorf

telefon: 00420 412 372 562
IČO: 70698147

May, 21 2019

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace

se sídlem: Karlova 1700, 407 47 Varnsdorf

_____________________________________________________________________________

 

Varnsdorf dne 21. 5. 2019

Č. j.: IZŠ 220/2019

 

OZNÁMENÍ

rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písmeno e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že:                    

  

vyhovuje žádosti o přijetí do přípravné třídy

 

v základní škole, jejíž činnost vykonává Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková, od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito registračními čísly:

 

 

01/2019/IZS/PT

08/2019/IZS/PT

02/2019/IZS/PT

10/2019/IZS/PT

03/2019/IZS/PT

11/2019/IZS/PT

04/2019/IZS/PT

13/2019/IZS/PT

05/2019/IZS/PT

14/2019/IZS/PT

06/2019/IZS/PT

 -

 

 

 

Poučení:

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 21. 5. 2019 na veřejně přístupném místě, tj. na vstupních dveřích vestibulu budovy školy. Dále bylo také zveřejněno dne 21. 5. 2019 na webových stránkách školy www.izskarlovka.cz . Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky školy, která rozhodnutí vydala a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, kultury a tělovýchovy.

 

 

…………………………………

Mgr. Soňa Bunčková

ředitelka základní školy

 

 

Datum zveřejnění: 21. 5. 2019


Starší záznam Přehled aktualit Novější záznam